english
 Aktualności
 Wstępniak
 Numery pisma
 Redakcja
 Zamówienia
 Listy do redakcji
 Linki
Autor: Avari
email redakcji

kład Redakcji

 • Redaktor Naczelny - Anna Adamczyk-Śliwińska 'Nifrodel'
 • Artykuły i eseje - Michał Leśniewski 'M.L'
 • Opowiadania fanowskie - 'Kasiopea'
 • Redaktor d/s tłumaczeń - Agnieszka Sylwanowicz 'Evermind HS Took'
 • Grafika - 'Kasiopea' , Karolina Stopa-Olszańska 'Melinir' , Karolina Węgrzyn 'Sirielle'
 • Sekretarz Redakcji - Jakub Tymiński 'Ominous'
 • Skład - Tomasz Fruń 'Laisar'
 • Korekta - Joanna Cheda 'Niuchaczaus', Małgorzata Dzikowska 'Marille Undómiel'
 • e-maile czytelników i wysyłka: "Karolina Stopa-Olszańska 'Melinir' i Agnieszka Sylwanowicz 'Evermind HS Took'
 • fanpage: Karolina Węgrzyn 'Sirielle' i Michał Leśniewski 'M.L'

tali współpracownicy
 • Tekla Cichocka 'Tici',
 • Marcin Gugulski 'Denethor'
 • Tadeusz Andrzej Olszański 'Halbarad Dúnadan'
 • Zofia Stanecka 'Nasturcja Gamgee'
 • Janina Stasiszyn 'Miriel'

dres redakcji
 • AIGLOS

  Śląski Klub Fantastyki
  ul.A. Górnika 5, skr.poczt. 502
  40-956 Katowice
otka techniczna
 • Prosimy o przysyłanie artykułów i esejów (od 20 000 do 60 000 znaków), tłumaczeń oraz recenzji, a także relacji, poezji i polemik w formie elektronicznej – najlepiej w formacie RTF; prac graficznych czarno-białych, o ostrych konturach w postaci podglądu skanu/oryginalnego pliku do akceptacji. Preferowany plik JPG, 72 DPI, minimum 600 pikseli w krótszym boku. Wersje elektroniczne lub linki do prac on-line prosimy przesyłać na e-mail redakcji aiglos@aiglos.tolkien.com.pl. Szczegółowe zasady obowiązujące autorów tekstów oraz informacje odnośnie przygotowania plików do druku dostępne są na naszej stronie internetowej. Wysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac (zarówno ilustracji, jak i tekstów) oraz zasugerowania zmian bądź poprawek. Nie akceptujemy papierowych wersji prac oraz wydruków i nie zwracamy ich autorom.

  Wszyscy autorzy, których prace publikujemy, otrzymują gratis egzemplarz pisma.

  Zasady dla autorów tekstów publikowanych w Aiglosie. Plik w formacie pdf ->

  Wydawnictwo niedochodowe. Wszystkie materiały zamieszczamy za wiedzą i zgodą autorów.

@mail redakcji     aiglos@aiglos.tolkien.com.pl


ISSN: 1732-2375

Autor: Kasiopea
Opracowanie i wykonanie strony: nifrodel & elfy - Copyright © 2004 - 2021 Aiglos
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna praca nie może być użyta bez pisemnej zgody autora.